ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2310232160

Email : janconst@otenet.gr

Guildford Sinus and Skullbase Surgery course 14 -16 Ιουνίου 2017

Guildford Sinus and Skullbase Surgery course 14 -16 Ιουνίου 2017

Ομιλητής ο Δρ. Κωσταντινίδης στο Guildford Sinus and Skullbase Surgery course 14-16 Ιοινίου 2017

Ομιλητής ο Δρ. Κωσταντινίδης στο Guildford Sinus and Skullbase Surgery course 14 -16 Ιουνίου 2017

Ομιλητής ο Δρ. Κωσταντινίδης στο Guildford Sinus and Skullbase Surgery course 14 -16 Ιουνίου 2017