ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2310232160

Email : janconst@otenet.gr

Ρινοπλαστικες
& Επεμβασεις προσωπου

Πλαστικές επεμβάσεις προσώπου

 • ρινοπλαστική
 • ωτοπλαστική
 • διόρθωση ουλών
 • αφαίρεση όγκων δέρματος προσώπου και πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων

Επεμβάσεις αποκατάστασης παραλύσεων του προσωπικού νεύρου και του παραλυτικού προσώπου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s1.p1.2.before.jpg
  ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και 1 χρόνο μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s1.p1.2.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s1.p1.2.after.jpg
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s2.p1.2.before.jpg
  ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και 1 χρόνο μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s2.p1.2.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s2.p1.2.after.jpg
 • fullslide1
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΥΒΩΔΗΣ ΜΥΤΗ Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  ΠΡΙΝ
  after surgery
  ΜΕΤΑ
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s4.p1.2.before.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΥΒΩΔΗΣ ΜΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗ Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s4.p1.2.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s4.p1.2.after.jpg
 • fullslide1
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΥΒΩΔΗΣ ΜΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗ Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  ΠΡΙΝ
  after surgery
  ΜΕΤΑ
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s5.p1.3.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΕΦΙΠΠΙΟΕΙΔΗΣ ΜΥΤΗ Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s5.p1.3.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s5.p1.4.jpg
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s6.p1.2before.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΥΒΩΔΗΣ ΜΥΤΗ Ανύψωση καιλέπτυνση,κορυφής Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s6.p1.2before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s6.p1.2after.jpg
 • fullslide1
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΥΒΩΔΗΣ ΜΥΤΗ Ανύψωση καιλ έπτυνση κορυφής Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  ΠΡΙΝ
  after surgery
  ΜΕΤΑ
 • fullslide1
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Λέπτυνση κορυφής Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  ΠΡΙΝ
  after surgery
  ΜΕΤΑ
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s8.p1.2.before.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Ρινοπλαστική, σκολιωτική, μύτη με πτώση της κορυφής. Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s8.p1.2.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s8.p1.2.after.jpg
 • fullslide1
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Ρινοπλαστική, σκολιωτική, μύτη με πτώση της κορυφής. Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  ΠΡΙΝ
  after surgery
  ΜΕΤΑ
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.2.before.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Ρινοπλαστική, επανεγχείρηση μετά από δύο προηγηθείσες επεμβάσεις με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής εξαιτίας αφαίρεσης των χόνδρινων στηρικτικών μηχανισμών της ρινός. Εγινε αποκατάσταση της αναπνοής και κορυφής και ράχεως της ρινός με μοσχεύματα χόνδρου από τον ίδιο ασθενή. Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.2.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.2.after.jpg
 • fullslide1 assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.4.before.jpg
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Ρινοπλαστική, επανεγχείρηση μετά από δύο προηγηθείσες επεμβάσεις με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής εξαιτίας αφαίρεσης των χόνδρινων στηρικτικών μηχανισμών της ρινός. Εγινε αποκατάσταση της αναπνοής και κορυφής και ράχεως της ρινός με μοσχεύματα χόνδρου από τον ίδιο ασθενή. Βλέπετε φωτογραφίες πριν την επέμβαση και μετά
  before surgery
  before surgery 2
  ΠΡΙΝ
  `
  after surgery
  after surgery 2
  ΜΕΤΑ
  assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.4.before.jpg assets/images/Slider rinoplastikis/s9.p1.4.after.jpg

Εξ’αιτίας σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, στην ιστοσελίδα μου δεν εμφανίζονται πλήρως διακριτά τα πρόσωπα των ασθενών.

Πολύ περισσότερο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε στο ιατρείο.

Συχνες Ερωτησεις

Τι είναι η ρινοπλαστική;

Ρινοπλαστική είναι η επέμβαση-τέχνη  με την οποία  αλλάζει κανείς την μορφολογία της μύτης. Στόχο αποτελεί η βελτίωση του σχήματος και της  λειτουργίας  της ρινός.

Τι κάνει την ρινοπλαστική τόσο συχνή επέμβαση

Η μύτη εντοπίζεται στο κέντρο του προσώπου και προβάλει περισσότερο από τα άλλα ανατομικά στοιχεία της περιοχής έτσι ώστε και μικρές ανωμαλίες και δυσμορφίες να γίνονται άμεσα αντιληπτές. Η μύτη είναι σημαντική και στην αναπνοή και αποτελεί  και το κλιματιστικό όργανο του οργανισμού αφού καθαρίζει, ζεσταίνει και εφυγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα. Ασθενείς που έχουν προβλήματα ρινικής αναπνοής έχόυν πολύ συχνά και προβλήματα με τα αυτιά, τον φάρυγγα και λάρυγγα τους. 

Ποιός είναι ο ορισμός της όμορφης μύτης

Συχνά στο ιατρείο με επισκέπτονται ασθενείς που μου φέρνουν φωτογραφίες από ηθοποιούς και μοντέλα και ζητούν να αποκτήσουν παρόμοια ή την ίδια μύτη. Όμορφη είναι η μύτη που ταιριάζει στο πρόσωπο και βρίσκεται σε αρμονία με τα άλλα στοιχεία του προσώπου. Η ρινοπλαστική είναι μια εξατομικευμένη επέμβαση που πρέπει να σέβεται την ανατομία, φυσιολογία της μύτης και τα γενικά χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για ρινοπλαστική

Δεν υπάρχει καλύτερη ηλικία για ρινοπλαστική αλλά η μικρότερη ηλικία που μπορεί να γίνει η ρινοπλαστική. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί κανείς να χειρουργήσει μια μύτη που ακόμη αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μέχρι αυτή να αποκτήσει την τελική μορφή της. Αυτό συνήθως γίνεται στην ηλικία των 15-16 ετών στα κορίτσια και 17-18 στα αγόρια.

Επηρεάζει η ρινοπλαστική την αναπνοή

Οποιαδήποτε αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης της ρινός μπορεί να επηρεάσει και την αναπνοή. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τι αντίκτυπο θα έχουν οι αλλαγές στην εξωτερική μύτη στην ρινική αναπνοή. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε και το ρινικό διάφραγμα που στηρίζει την ράχη της μύτης και είναι υπεύθυνο και για το σχήμα της μύτης. Ένας καλός ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος εξασφαλίζει καλή ρινική αναπνοή μετεγχειρητικά και αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η υπόλοιπη μύτη.

Πριν από χειρουργείο

Είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση με τον χειρουργό όπου θα συζητηθούν αναλυτικά οι επιθυμίες του ασθενούς, το χειρουργικό πλάνο και οι ιδιαιτερότητες της επέμβασης. Μόνο εάν ο χειρουργός κατανοήσει καλά τις επιθυμίες του ασθενούς και ο ασθενής τις χειρουργικές δυνατότητες αλλαγής της μορφολογίας της ρινός μπορεί στο τέλος να είναι ευτυχισμένοι και οι δύο ασθενής και χειρουργός.

Χειρουργική επέμβαση

Η ρινοπλαστική μπορεί ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία
και ο ασθενής πηγαίνει το ίδιο βράδυ σπίτι ή νοσηλεύεται μια νύχτα.

Τι πρέπει ο ασθενής να προσδοκά μετεγχειτηρικά

Ο ασθενής ξυπνά με πωματισμένη την μύτη εάν έχει γίνει και διόρθωση του ρινικού διαφράγματος. Νοιώθει ένα μπούκωμα στην μύτη αλλά όχι ιδιαίτερο πόνο. Επίσης έχει έναν νάρθηκα στην ράχη της μύτης. Ο πωματισμός αφαιρείται την επόμενη μέρα το πρωί και ο νάρθηκας την 6η μετεγχειρητική μέρα. Κατ ά την διάρκεια αυτή γίνονται ρινοπλύσεις και χρήση αντιβιοτικών αλοιφών στην μύτη από τον ασθενή. Τις πρώτες μέρες στην περιοχή των κάτω βλεφάρων μπορεί να παρουσιαστεί οίδημα και ελαφρό μελιάνασμα το οποίο σταδιακά υποχωρεί.

Πότε οι ασθενείς επανέρχονται στην καθημερινότητα τους

Μετά από 6 μέρες και μετά την αφαίρεση του νάρθηκα και την υποχώρηση του οιδήματος οι ασθενείς συνήθως  επιστρέφουν στην δουλειά τους. Δεν κάνει να φορούν γυαλιά για έξι εβδομάδες και να κάνουν σπορ επαφής με κίνδυνο τον τραυματισμό της μύτης. 

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας της ρινοπλαστικής

Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι τα κριτήρια  επούλωσης του εκάστοτε ασθενούς, προηγηθείσες επεμβάσεις και η εμπειρία του χειρουργού. Στην ανάλυση των δικών μας περιστατικών το ποσοστό κυμαίνεται από 92-95%.

Μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί πάνω από μια φορά σε ρινοπλαστική

Ναι μπορεί, καλά θα ήταν όμως στην πρώτη επέμβαση να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του ασθενούς όταν οι ιστοί είναι παρθένοι και η επούλωση καλή. Περίπου στο 30% των ασθενών μου έχει προηγηθεί ρινοπλαστική από άλλον χειρουργό όπου σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έγιναν κατανοητές οι προσδοκίες του ασθενούς. Θεωρώ ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και ιατρού και η σχέση εμπιστοσύνης αποτελούν το πρώτο βήμα επιτυχούς ρινοπλαστικής. Εάν ένας από του  δύο δεν νοώθει έτοιμος καλά θα ήταν να γίνει και επόμενη συνάντηση σε δεύτερο χρόνο. Η επανεγχείρηση είναι δυσκολότερη εξαιτίας των ουλών που έχουν δημιουργηθεί και της διαφορετικής συμπεριφοράς των ιστών μετεγχειρητικά. 

H εξειδίκευση του ιατρού

Ο Ιωάννης  Κωνσταντινίδης πήρε τον τίτλο ειδικότητας του Χειρουργού Ωτορινολαρυγγολόγου Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου το 1996 στην Fulda της Γερμανίας. Στην συνέχεια από το 1996-2000 εξειδικεύτηκε  στις Πανεπιστημιακές Κλινικές του Homburg και  Erlangen-Nurnberg της Γερμανίας στις πλαστικές επεμβάσεις προσώπου και ιδιαίτερα στην ρινοπλαστική όπου έλαβε το 2000 από τον Ιατρικό Σύλλογο Βαυαρίας στο Μόναχο μετά από εξετάσεις και την πλήρωση των καταλλήλων χειρουργικών προυποθέσεων τον τίτλο του εξειδικευμένου στην Πλαστική Χειρουργική Προσώπου. Στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού που υπηρέτησε ήταν υπεύθυνος  του τμήματος Πλαστικές Επεμβάσεις Προσώπου και διοργανωτής σε ετήσια βάση χειρουργικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Courses) με διεθνή συμμετοχή. Από τότε μέχρι σήμερα είναι προσκεκλημένος ομιλητής και χειρουργός σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου. Από το 2008 εως σήμερα είναι εκπρόσωπος (Delegate) της Ελλάδος στην Ευρωπαική Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.