ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2310232160

Email : janconst@otenet.gr

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΡΙΝΟΣ & ΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στηριζόμενη σε

  • 15ετή εκπαίδευση σε δασκάλους, καθηγητές με διεθνές κύρος και επιστημονική εμβέλεια ( Prof. W. Draf, Prof. H. Iro, Prof. M.E Wigand)
  • Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση (Συμμετοχή ετησίως σε 10-15 συνέδρια και χειρουργικά σεμινάρια ως ομιλητής και χειρουργός)
  • Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας συστημάτων πλοήγησης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη διεγχειρητική ακρίβεια και ασφάλεια
  • Άριστη συνεργασία με εξαιρετικούς νευροχειρουργούς στην αντιμετώπιση όγκων της βάσεως του κρανίου

 

Μπορείτε στην ενότητα videos να δείτε κάποιες επεμβάσεις ανάλογα με την κατηγορία του περιστατικού: 

YouTube Videos 

 

Reference Center
Διεθνές κέντρο αναφοράς χειρουργικής παραρρινίων κόλπων και βάσεως του κρανίου με το σύστημα νευροπλοήγησης SCOPIS

https://navigation.scopis.com/#References

 

constandinidis-surgery-room

 

 

 

Χρόνια Iγμορίτιδα – Pινοκολπίτιδα

Όταν η φαρμακευτική αγωγή δεν οδηγεί στην βελτίωση των συμπτωμάτων έχει θέσει η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρρίνιων κόλπων (FESS, Functional Endoscopic sinus Surgery).

Μεγάλο πλεoνέκτημα της ενδοσκοπικής χειρουργικής αποτελεί η η αποφυγή εξωτερικών τομών στο δέρμα…

Πολύποδες ρινός & παραρρινίων κόλπων

Θα βρείτε αξονικές τομογραφίες ασθενών με πολύποδες ρινός και παραρρινίων κόλπων, βίντεο αφαίρεσης των πολυπόδων και διάνοιξης των παραρρινίων κόλπων με σύστημα κοπής-αναρρόφησης (Shaver), βίντεο ασθενών μετά…

Bλεννοκήλες – πυοκήλες

Η βλεννοκήλη είναι ένας σάκκος βλέννας που εντοπίζεται στους παραρρίνιους κόλπους και οφείλεται στην απόφραξη των οδών παροχέτευσης της βλέννας του κόλπου. Όταν η βλέννα επιμολυνθεί δημιουργείται η πυοκήλη.

Εάν δεν διανοιχθεί η βλεννοκήλη και εξασφαλιστεί…

Σύγκλειση συριγγίoυ εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ)

Η διάβρωση και ο τραυματισμός  της βάσεως του κρανίου και της μήνιγγος μπορεί να προκαλέσουν ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού με κίνδυνο μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Αίτια μπορεί να είναι χρόνιες φλεγμονώδεις εξεργασίες, κακώσεις όπως τροχαία ατυχήματα καθώς και…

Μηνιγγοκήλες - εγκεφαλοκήλες

Στην μηνιγγοκήλη και εγκεφαλοκήλη δημιουργείται ένα έλλειμμα της βάσεως του κρανίου μέσα από το οποίο η μήνιγγα ή και το εγκεφαλικό παρέγχυμα προβάλουν στην ρινική κοιλότητα και μπορεί να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα ή και εγκεφαλίτιδα. Τα αίτια μπορεί να είναι συγγενή (από την γέννηση ύπαρξη ελλείμματος),…

Οστεώματα – ινώματα – ινώδης δυσπλασία

Τα οστεώματα είναι καλοήθεις όγκοι που μεγαλώνουν αργά και μπορεί να προκαλέσουν κεφαλαλγία και απόφραξη της παροχέτευσης της βλέννης των παραρρινίων κόλπων με αποτέλεσμα την δημιουργία φλεγμονών.

Σπάνια επεκτείνονται και στον οφθαλμικό κόγχο προκαλώντας εξώφθαλμο, διπλωπία και οπτικές διαταραχές…

Ανάστροφο θήλωμα

Το ανάστροφο θήλωμα είναι καλοήθης όγκος που σπάνια μπορεί να εξαλλαγή σε κακοήθη όγκο.

Η αφαίρεση του πρέπει να είναι πλήρης για την αποφυγή υποτροπών.

Η ενδοσκοπική χειρουργική αφαίρεση αποτελεί την μέθοδο πρώτης επιλογής και μειώνει σημαντικά την νοσηρότητα και…

Αγγειοίνωμα

Πρόκειται για αγγειοβριθή όγκο που εμφανίζεται στην παιδική και εφηβική ηλικία και προκαλεί κεφαλαλγία, δυσχέρεια ρινικής αναπνοής και ρινορραγία.Ο όγκος μπορεί να διηθήσει την βάση του κρανίου και να επεκταθεί ενδοκρανιακά.

Πρίν το χειρουργείο γίνεται αγγειγραφία και εμβολισμός των τροφοφόρων…

Καρκινώματα (Αδενοκαρκίνωμα, Καρκίνωμα πλακώδους επιθηλίου)

Είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος της ρινός και των παραρρινίων κόλπων. Χρήζει άμεσης αφαίρεσης και συχνά και μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας. Ο όγκος μπορεί να επεκταθεί προς τον οφθαλμικό κόγχο και να διηθήσει και την βάση του κρανίου.

Με την ενδοσκοπική αφαίρεση είναι δυνατόν να γίνει πλήρης…

Οσφρητικό νευροβλάστωμα (αισθησιονευροβλάστωμα)

Πρόκειται για κακοήθη όγκο ο οποίος εξορμά από τον οσφρητικό βλεννογόνο, οσφρητικά νημάτια και οσφρητικό βολβό.

Χρήζει χειρουργικής αφαίρεσης σε υγιή όρια και αυτό κάνει πολλές φορές αναγκαία την ενδοκρανιακή εκτομή του όγκου.

Η ενδοσκοπική προσπέλαση εξασφαλίζει καλή ορατότητα, πλήρη εκτομή του όγκου και αποκατάσταση της βάσεως του κρανίου.

Βίντεο: Ενδοσκοπικη αφαιρεση οσφρητικου νευροβλαστωματος
https://www.youtube.com/embed/DehU1nuRROo

Χόρδωμα

Πρόκειται για κακοήθη όγκο βραδείας εξέλιξης που εξορμά  και  διηθεί το απόκλιμα, τον σφηνοειδή κόλπο και την βάση του κρανίου. 

Σαρκώματα (Ραβδομυοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα)

Ραβδομυοσάρκωμα

Πρόκειται για επιθετικό κακοήθη όγκο της ρινός και παραρρινίων κόλπων. Είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος στην παιδική ηλικία. Όταν μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως χωρίς να θυσιαστούν ευγενής ανατομικές δομές η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί την πρώτη επιλογή. Η ενδοσκοπική αφαίρεση…

Αποκατάσταση ελλειμμάτων της βάσεως του κρανίου και της μετωπαιίας χώρας

Πολλές φορές στην περιοχή της βάσεως του κρανίου και στην μετωπιαία χώρα δημιουργούνται οστέινα ελλείμματα με λειτουργικά αλλά και αισθητικά προβλήματα που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Αίτια αποτελούν χρόνιες φλεγμονές, όγκοι και προηγηθείσες επεμβάσεις